top of page
Generalforsamling 2019

Afholdt den 11. april 2019 kl 19:00

Indkomne forslag.

Forslagene er lagt op, som de er modtaget.

Bestyrelsen har kommenteret disse på mødet 5/3 2019. Kommentarerne er lagt ind på forslagene med blå skrift

Ekstraordinær generalforsamling 2019

Afholdt den 24. oktober 2019

bottom of page