top of page
Legepladser og boldbaner

Foreningernes fælleder er til glæde for alle beboere i Drejens Boligby og skal fremstå som grønne områder.

I erkendelse af, at disse også skal kunne bruges til andet end at nyde synet af, har foreningen lejet enkelte arealer ud til grundejerfore-ninger, der ønsker at have en boldbane eller en legeplads på arealet.

Det koster pr. enhed 300 kr. om året, og der skal ansøges om dette hos Drejens Boligbys bestyrelse.

Nedenfor kan ses, hvilke grundejerforeninger, der har ansøgt og fået tilladelse til anlæg af boldbane og /eller legeplads.

Pladserne er anlagt og drives af den lokale ejerforening, men er tilgængelig for alle Drejens Boligbys medlemmer.

20181020_165246.jpg

Boldbane og legeplads
Strynøvænget

Boldbane

Grævlinge- og Hermelinvænget

Halmøvænget

20181015_092957.jpg
20181015_094229.jpg

Boldbane ved Halmøvænget

Boldbane ved Hermelin- og Grævlingevænget

bottom of page