Legepladser og boldbaner

Foreningernes fælleder er til glæde for alle beboere i Drejens Boligby og skal fremstå som grønne områder.

I erkendelse af, at disse også skal kunne bruges til andet end at nyde synet af, har foreningen lejet enkelte arealer ud til grundejerfore-ninger, der ønsker at have en boldbane eller en legeplads på arealet.

Det koster pr. enhed 300 kr. om året, og der skal ansøges om dette hos Drejens Boligbys bestyrelse.

Nedenfor kan ses, hvilke grundejerforeninger, der har ansøgt og fået tilladelse til anlæg af boldbane og /eller legeplads.

Pladserne er anlagt og drives af den lokale ejerforening, men er tilgængelig for alle Drejens Boligbys medlemmer.

Boldbane og legeplads
Askø-, Barsø- og Bjørnøvænget
Strynøvænget

Boldbane

Grævlinge- og Hermelinvænget

Halmøvænget

Legeplads og bolbane ved Strynøvænget

Boldbane ved Halmøvænget

Boldbane ved Hermelin- og Grævlingevænget

ADRESSE

Drejens Boligby

CVR-nummer 33097131

c/o Advokatfirmaet Szocska A/S
Strandvejen 8
6000 Kolding

info@szocska.dk

FAQ

© Drejens Boligby 2018 - Annette Castberg