Mødet med Skovdyrkerne

En noget blæsende og regnfuld aften mødtes en ca. 15 beboere med tre repræsentanter for Skovdyrkerne ved Samsøvej 2 for at høre om deres måde at vedligeholde vore skovarealer på. Der blev fortalt og beskrevet, og der var syn or sagn, idet Skovdyrkerne have forberedt et par områder, der kunne illustrere fremgangsmåden.

Alt i alt et positivt møde der gav udtryk for, at man glædede sig til at komme i gang og se resultaterne heraf.

Se yderligere under VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE/Skovenes pleje eller klik her

ADRESSE

Drejens Boligby

CVR-nummer 33097131

c/o Advokatfirmaet Szocska A/S
Strandvejen 8
6000 Kolding

info@szocska.dk

FAQ

© Drejens Boligby 2018 - Annette Castberg