top of page
Pleje af hvidtjørnehegnene langs stamvejene

Fra Kolding Kommune ( Dan Bjerre Hjorth Larsen, Byggesagsbehandler, Teknisk Designer) har vi modtaget dette vedrørende plejen af hvidtjørnen:

Som aftalt fremsender jeg hermed en skriftlig redegørelse for Kolding Kommunes muligheder vedr. hvidtjørnsbælterne i Drejens Boligby.

 

Du har henvendt dig til Kolding Kommune for at, få udarbejdet en plan for at opnå et ens udtryk på de udlagte plantebælter, hvor der skal plantes hvidtjørn. Bælterne bliver på nuværende tidspunkt vedligeholdt og klippet forskelligt.

 

Lokalplanen udlægger i §9.1. et bælte på mindst 3 m mod stamvejene. Bæltet skal beplantes med et levende hegn af hvidtjørn.

 

Lokalplanen fastlægger dog ikke krav til hvordan hvidtjørnshegnet skal udformes eller placeres. Lokalplanen fastlægger kun 2 krav: at bæltet skal være 3 m bredt og hegnet skal være hvidtjørn.

 

Kolding Kommune har ikke lovhjemmel, i den gældende lokalplan, til at fastlægge hvorledes hegnet skal udformes. Kolding Kommune har kun lovhjemmel til at forbyde fældning hegnet eller plantning af andre plantearter end hvidtjørn i bæltet.

 

Dette betyder også, at såfremt at der vedtages en vedtægt i grundejerforeningen, som fastlægger et fælles udtryk for bælterne, vil dette ikke være i strid med lokalplanen.

 

Vedligehold og udtynding af hegnet kan foretages uden at det er i strid med lokalplanen.

Bestyrelsen vil derfor senere vurdere eventuelle tiltag, der kan fremme en ensartethed. 

20230525_084739.jpg
bottom of page