top of page
Områdets bestemmelser
20220922_083346.jpg

Vi alle er ansvarlige for de grønne områder, og at skoven bevares. Derfor er der udarbejdet nogle  retningslinjer dels for at undgå, at nogle kan gøre hævd på dele af vores fælles fælled dels for at overholde lokalplanen.

 

Retningslinjerne

 

- De enkelte delområder og de enkelte grundejere må kun slå græsset og have beplantninger, anlæg, trampoliner mv. indenfor deres egen matrikel.

 

- Hvor der er plantet hæk til skel, tillades græsslåning 1 meter ind på fælleden.

 

- Skelgrænse fastsættes efter storparcellens hjørneskelpæle.

 

- Opstår der fremtidig uenighed, påhviler det den enkelte grundejerforening eller grundejer at fremvise skelpæle.
 

 

Hvor der indgået en skriftligt lejeaftale med Drejens Boligby på eksempelvis legeplads, boldbane mv. er denne ikke omfattet af ovenstående.

 

Opstår der uenighed om ovenstående, tvinges Drejens Boligby  i enkelt sager at påtale lokalplanes bestemmelser om hæk.

Drejens Boligby område vedligeholdes efter nedenstående plejeplan.

 

Drejens Boligby bestyrelse

bottom of page