top of page
Opkrævning af kontingent

Drejens Boligby opkræver en gang årligt kontingent. Det opkræves via din egen lokale grundejerforening

/delområde.
 

Kontingentet andrager pt. kr. 1.300,- årligt pr. husstand og dækker perioden 1. januar til og med 31.december.

 

Kontingentet opkræves umiddelbart efter den ordinære generalforsamling i Drejens Boligby, som skal være afholdt senest i april måned, jævnfør Drejens Boligbys vedtægter. Kontingentet forfalder til betaling primo juni måned.
 

Det er den lokale grundejerforening/delområde, som sikrer at kontingentet opkræves, desuden at eventuel restance hos det enkelte medlem i delområdet bliver opkrævet herunder eventuelt inkasso. Det er delområdet, som afholder alle omkostningerne i forbindelse med opkrævningen, herunder eventuelle inkassoomkostninger 
 

Kontingentopkrævningen sendes fra administrationen til delområdets registrerede formands mailadresse, som den fremgår på Drejens Boligbys hjemmeside.  Det vigtigt, at et formandsskifte oplyses snarest muligt til Drejens Boligbys administration eller her på hjemmesiden: www.drejensboligby.info/ændring-af

Du er velkommen til at kontakte administrator, Szocska A/S, Strandvejen 8, 6000 Kolding,
e-mail: 
info@szocska.dk Tlf. 76 32 00 10,  hvis du har spørgsmål.

bottom of page