top of page
Vedligeholdelse af fælleder , stier, skove, biotoper mv.
Vand i området.jpg

 

Kjeld Larsen & Søn A/S
Hartevej 5
6000 Kolding

Tlf: 
75 52 68 22
post@kjeldlarsen.dk

Leverandørerne pr. 1. maj 2021 er:  
 

Grønne arealer langs stier og veje, oprydning i skovene og vintervedligehold er Kjeld Larsen & Søn A/S

 

Skove, biotoper og hvidtjørn (den fredede på langs af området) er Skovdyrkerne.

Fælled: Kjeld Larsen

 

Asfaltarbejder er Munck Asfalt a/s

bottom of page