Vedligeholdelse af fælleder , stier, skove, biotoper mv.

 

Kjeld Larsen & Søn A/S
Hartevej 5
6000 Kolding

Tlf: 
75 52 68 22
post@kjeldlarsen.dk

Leverandørerne pr. 1. maj 2021 er:  
 

Grønne arealer langs stier og veje, oprydning i skovene og vintervedligehold er Kjeld Larsen & Søn A/S

 

Skovene, fælled, biotoper og hvidtjørn er Skovdyrkerne.

 

Asfaltarbejder er Munck Asfalt a/s