Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen i Drejens Boligby 22. oktober 2020

Kolding, den 17. august 2020

Indkaldelse til den udsatte ordinære generalforsamling 2020

 

 

Der indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Drejens Boligby

 

torsdag den 22. oktober 2020 kl. 19.00 på Bramdrupdam Kro, Vejlevej 332, 6000 Kolding

 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:
 

1. Valg af dirigent.
 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
 

3. Aflæggelse af regnskab 2019, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
 

4. Rettidigt indkomne forslag.
 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 19. september 2020, jf. foreningens vedtægter § 13 stk. 4.

De i foråret allerede indsendte forslag vil stadig være medtaget, hvis forslagsstilleren fortsat ønsker dette.

 

Rettidigt modtagne forslag vil blive meldt ud til foreningens medlemmer på hjemmesiden, som de er modtaget fra forslagsstilleren senest den 28. september 2020.
 

Bestyrelsens behandling og anbefaling af samme vil, via hjemmesiden, blive meldt ud senest 14 dage inden afholdelse af ordinær generalforsamling.
 

5. Vedtagelse af budget 2020.
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter:

Formand                       Brian Ø. Hansen

Næstformand              Rasmus Schjødt Jensen

Kasserer                        Klaus Smedt                    På valg (modtager genvalg)

Sekretær                       Annette Castberg           På valg (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem   Adam Lyhne

Suppleant 1                  Helle Skov Sørensen      På valg (modtager genvalg)

Suppleant 2                  Ingen valgt
 

7. Valg af revisor samt revisorsuppleant:

Revisor Jan Andersen                                         På valg (modtager ikke genvalg)

Revisorsuppleant         Ingen valgt
 

8. Eventuelt

 

Hver grundejerforening/delområde tilmelder den bemyndigede person ved navn og delområde i henhold til vedtægterne § 4, § 11, stk. 1-5 samt § 12, stk. 2 og 3.
 

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske via hjemmesiden www.drejensboligby.info senest torsdag den 8. oktober 2020, jf. § 11, stk. 3.  

 

Tilmelding er denne gang et KRAV, da der skal holdes god afstand mellem deltagerne. 

 

Regnskab for 2019 og budget for 2020 er tilgængelig på hjemmesiden.
 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 


NB

Generalforsamlingen afholdes på Bramdrupdam Kro, da vi har villet sikre os muligheden for god afstand.

 

Foreningen er i løbet af mødet vært ved et let traktement – 1 vand og bolle med pålæg. Det vil være isvand på bordene under hele mødet.

Tilmelding til generalforsamling
torsdag, den 8. oktober 2020!

Indkomne forslag

Forslagene er lagt op, som de er modtaget.

De første 3 forslag er kommenteret, mens de nyeste /seneste forslag kommenteres efter næste bestyrelsesmøde.

ADRESSE

Drejens Boligby

CVR-nummer 33097131

c/o Advokatfirmaet Szocska A/S
Strandvejen 8
6000 Kolding

info@szocska.dk

FAQ

© Drejens Boligby 2018 - Annette Castberg