Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen i Drejens Boligby udsættes!

Bestyrelsen følger myndighedernes anbefalinger og vender tilbage med en ny dato, når myndighederne vurderer, at det igen er forsvarligt at samles.
 

Den nye Indkaldelsen vil ske i overensstemmelse med vedtægterne dog med udtagelse af tidsfristerne i paragraf 13 stk. 1 og 2.  
 

De 4 rettidige indkomne forslag kan læses nedenfor, 

 

Kontingentet vil for 2020 forblive uændret på kr. 1.300.  Kontingentet forfalder til betaling primo juni måned.

Tilmelding til generalforsamling
(oplyses senere)

Indkomne forslag.

Forslagene er lagt op, som de er modtaget.

ADRESSE

Drejens Boligby

CVR-nummer 33097131

c/o Advokatfirmaet Szocska A/S
Strandvejen 8
6000 Kolding

info@szocska.dk

FAQ

© Drejens Boligby 2018 - Annette Castberg