top of page

Udkørsler rettes op

Som vedtaget på generalforsamlingen går vi (Drejens Boligby) nu i gang med at retablere udkørslerne.
 

Der har været afholdt byggemøde, hvor det blev besluttet at udbedringen påbegyndes mandag den 20. september 2021 på følgende veje Farøvej, Langøvej samt Samsøvej. Entreprenøren, Jacob Andresen forventer at kunne være færdig i løbet af 8-14 dage.

 

Det er kun de udkørsler, hvor der er behov for udbedring.

 

Udkørslerne vil ikke være lukket imens arbejdet foregår, men kan forceres med forsigtighed.

2021_forstærkning af udkærsler.jpg
2021_forstærkning af udkørsler_2.jpg
bottom of page