top of page

Skatere - ulovlig indtrængen

2021.09.04_skatere2.jpg
2021.09.04_skatere1.jpg

Farøvej 4, 6 og 8 står ubebyggede hen, men er indhegnet for at forhindre ulovlig indtrængen, da der ligger ubrugte byggematerialer, gravet ud til elevator/kældre, og dermed kan det være et farligt sted at lege.

 

Alligevel har nogle tiltvunget sig adgang til området på Farøvej 4 og etableret skaterbane – se billederne.

 

Ejeren har henvendt sig til bestyrelsen, og bedt os gøre opmærksom på, at det er ulovlig indtrængen. Da de fornødne sikkerhedsforanstaltninger er truffet (hegnet) er der ingen forsikring dækker ved uheld.

Forældre – tal venligst med jeres børn/ungen mennesker om dette!

2021.09.04_skatere3.jpg
bottom of page