Samsøvej 4-6-8

På hver matrikel  søger Lillebæltgruppen A/S tilladelse til at bygge 5 stk. enfamiliehus på en etage.

Husene bliver udført med facader med blødstrøgne mursten og tagoverflader med beton tagsten.

Farve på mursten og tagsten er ikke besluttet nu.

Forventet opstart august 2019 - nu er containeren på pladsen, så der sker nok snart noget

Forventet færdig løbende fra efterår 2019 – efterår 2020.

ADRESSE

Drejens Boligby

CVR-nummer 33097131

c/o Advokatfirmaet Szocska A/S
Strandvejen 8
6000 Kolding

info@szocska.dk

FAQ

© Drejens Boligby 2018 - Annette Castberg