Byggeriet ved Langøvej 2-4 og 6-8

Lillebæltsgruppen A/S søger byggetilladelse til  at bygge 8 stk. enfamiliehuse på en etage ved Langøvej 2-4, og på Langøvej 6-8 søges der om 10 stk. enfamilieshuse på en etage.

Husene bliver udført med facader med blødstrøgne mursten og tagoverflader med beton tagsten.
 

Farve på mursten og tagsten er ikke besluttet nu.

Forventet opstart august 2019.

Forventet færdig løbende fra efterår 2019 – efterår 2020.

ADRESSE

Drejens Boligby

CVR-nummer 33097131

c/o Advokatfirmaet Szocska A/S
Strandvejen 8
6000 Kolding

info@szocska.dk

FAQ

© Drejens Boligby 2018 - Annette Castberg