Gravearbejde ud for Langøvej 10

Rasmus Holmann Overgaard er bestyrelsen behjælpelig i denne forbindelse, da han professionelt arbejder med dette, og dermed har den fornødne viden og indsigt

Foreløbig viden - opdateres så snart, der foreligger nyt

Så modtog jeg endelig tegninger og LER-oplysning for gravearbejdet. Jeg har snakket med entrepriselederen fra Entreprenør Henning Have A/S.
 

De to ledninger, som de skal koble sig på ude i vejen, ligger så dybt og bredt at de er nødt til at spærre hele vejen for at udføre arbejdet. Det er en nødvendighed, og det kan vi ikke gøre så meget ved.
 

Det vi kan gøre, er at sikre os at det bliver forsvarligt udført og at det kommer til at forløbe sikkert og uden fare for beboerne i området, især vores børn som færdes på stierne. For at opretholde trafikken, leder de bilerne op på et stykke af stien. De laver en prioritering, som er en ensretning af færdslen hvor skiltningen beskriver hvem der skal holde tilbage for hinanden. Ved siden af vil en del af stien være forsat åben for cyklister og gående.
 

Jeg har bedt entrepriselederen om at sende mig en tegning med det arbejdsområde, som er nødvendigt for dem at arbejde i, og så laver jeg en skilte og afmærkningsplan som grundejerforeningen, entreprenøren og kommunen skal godkende.
 

På baggrund af ovenstående:

 • Grundejerforeningen kræver komprimeringskontroller tilsendt
   

 • Sandfangsbrøndene skal tømmes efter gravearbejdet er slut. Brøndene fyldes med sand, grus og skidt. Det kan ikke være Grundejerforeningens udgift at suge brøndene, når de fyldes af grave-/byggearbejdet
   

 • Jf. gravetilladelsen vilkår: Støjende aktiviteter skal anmeldes til Industri@kolding.dk
  Arbejdes der udenfor fra kl. 7-18 på hverdage, samt arbejdes der i weekender, skal der ligeledes søges en dispensation hos Industri@kolding.dk 

  • Vi oplever ofte at de første lastbiler kommer klokken 5. Det vil vi gerne frabede os.
    

 • Vejene skal jævnligt fejes
   

 • Afmærkningsplanen skal ændres fra B0302 til specifik afmærkningsplan. Jeg har vedhæftet mit forslag til afmærkning.

  • Jeg vil lade det være op til kommunens sagsbehandler at vurdere om der bør opsættes signalregulering, eller om det er tilstrækkeligt med prioritering
    

 • De steder hvor det ikke kan lade sig gøre at holde 5 cm fri banket, skal kantstenen sættes o   

ADRESSE

Drejens Boligby

CVR-nummer 33097131

c/o Advokatfirmaet Szocska A/S
Strandvejen 8
6000 Kolding

info@szocska.dk

FAQ

© Drejens Boligby 2018 - Annette Castberg